پاپ آپ قرار نمی گیره ، در حال حاضر فقط دو جایگاه بنر زیر باکس دانلود و پست ثابت قابل ارائه می باشد.

پست ثابت : 600 تومان

بنر زیر باکس دانلود : 400

جهت برقراری ارتباط :

تلگرام : ads_asaldl

mail : baranseo7@gmail.com